Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie?

Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie?

Audyt jest procesem, który powinien być przeprowadzany w sposób ciągły, co różni go od wyższego stopnia kontroli. Jego celem jest ocena działalności danej organizacji lub firmy, która możliwa jest dzięki przeprowadzeniu odpowiednich testów. Za przeprowadzenie audytu odpowiedzialny jest audytor lub audytorzy, którzy, dla zapewnienia obiektywności, powinni być osobami spoza firmy.

Jednym z rodzajów audytów jest audyt informacyjny, którego zadaniem jest kontrola przepływu i obiegu informacji w firmie. Dzięki niemu można stwierdzić, jaka informacja jest potrzeba dla sprawnego funkcjonowania jednostki oraz to, jaka informacja dociera do ludzi. W audycie informacyjnym ważne jest również wykazanie, gdzie w obiegu informacji występują luki, a gdzie się zapycha, co nazwać można „wąskim gardłem”.

Przeprowadzanie audytu pozwala na wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej działalności firmy oraz wprowadzenie usprawnień, dzięki którym zacznie lepiej funkcjonować. Świetnym przykładem na sprawny obieg informacji w firmie jest zastosowanie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, np. firmy Microsoft. Dzięki niemu, wyeliminowana zostanie przeszkoda, jaką może być dublowanie się informacji lub jej nadmiar, zwłaszcza, jeśli firma liczy kilkadziesiąt osób, a pracownicy niekoniecznie znajdują się w jej głównej siedzibie. Zastosowanie takiego usprawnienia, to również oszczędność czasu i pieniędzy, zwłaszcza, jeśli wcześniej wymiana informacji wiązała się z przemieszczaniem, niekoniecznie z jednego pomieszczenia w firmie do drugiego, a dalej.

Wprowadzenie, czasem radykalnych zmian w firmie wiąże się z odpowiednim przygotowaniem pracowników. Poprzez wskazanie im wymiernych korzyści i przekonaniu, że zmiany usprawnią ich działanie i odciążą od wykonywania czasem bardzo rutynowych czynności.

Audyt informacyjny, przeprowadzany systematycznie pozwoli na powolny, ale sukcesywny rozwój firmy, co z pewnością będzie kluczowe, jeśli chodzi o bycie konkurencyjnym na rynku, warto więc go zlecić, a uwagi przekazane przez audytorów wprowadzić w życie.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *