Posts Tagged "elektroniczny obieg dokumentów"

Oprogramowanie przydatne w pracy zdalnej 0

Oprogramowanie przydatne w pracy zdalnej

Posted by on 29.08.2012 in Internet, Software

Wkrótce minie pięć lat, od kiedy polski Kodeks Pracy umożliwił zatrudnianie w ramach pracy zdalnej. Forma ta jest bardzo korzystna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, zwłaszcza że nowe technologie coraz bardziej ułatwiają pracę za pośrednictwem Internetu. Zasób programów i usług, jakie świadczą w tym zakresie firmy informatyczne, jest ogromny i stale się powiększa, dlatego przedsiębiorca organizujący swój biznes na zasadach telepracy nie jest już skazany tylko na pocztę elektroniczną.

Learn More
Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie? 0

Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie?

Posted by on 25.08.2011 in Microsoft

Audyt jest procesem, który powinien być przeprowadzany w sposób ciągły, co różni go od wyższego stopnia kontroli. Jego celem jest ocena działalności danej organizacji lub firmy, która możliwa jest dzięki przeprowadzeniu odpowiednich testów. Za przeprowadzenie audytu odpowiedzialny jest audytor lub audytorzy, którzy, dla zapewnienia obiektywności, powinni być osobami spoza firmy.

Learn More