Systemy ERP

Systemy ERP

Pod skrótem systemy ERP kryje się planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), zwane też przez niektórych zaawansowanym zarządzaniem zasobami. Ogólnie nazywa się w ten sposób część produktów z systemów informatycznych, które mają za zadanie wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem lub grupami współdziałających ze sobą przedsiębiorstwami, za pomocą gromadzenia danych i umożliwienie wykonywania operacji za pomocą zgromadzonych danych. To, czy wspomaganie będzie obejmowało całą firmę czy tylko jej szczebel, zależy od rodzaju programu i wymagań głowy firmy.

Systemy ERP działają za pomocą bazy danych i obsługuje moduły zajmujące się obszarami magazynowania, zarządzania zapasami, śledzeniem realizowanych dostaw, planowaniem produkcji, zaopatrzeniem, sprzedażą, zarządzaniem relacjami z klientami, księgowością, finansami, a także HR (zarządzaniem zasobami ludzkimi). Mogą to być niezależne od siebie moduły, ale współpracujące ze sobą.

To elastyczne oprogramowanie, dlatego też w jego skład może wchodzić zarządzanie transportem, controlling i zarządzanie projektami. Można je w dowolny sposób dopasować do swoich potrzeb i do konkretnej branży danej firmy.

Systemy ERP są tak skonstruowane, że można na nich ustalić uprawnienia dostępu dla różnych grup użytkowników. Każdemu pracownikowi można ustalić i zaplanować zadania, można też modyfikować je i wprowadzać dowolne zmiany.

Najnowsze programy są nawet wyposażone w logikę biznesową, aplikacje te rozwijają się bardzo dynamicznie. Wszystko dąży do tego, aby programy te były jak najbardziej funkcjonalne i intuicyjne. Ważne, aby różne sektory firmy mogły z nich korzystać i dzięki temu ułatwiać sobie pracę. Na przykład, aby dział magazynu mógł kontaktować się i czerpać dane z działu zakupów i tak dalej, i aby to wszystko było połączone z księgowością.

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *