Posts Tagged "systemy ERP"

Systemy ERP 0

Systemy ERP

Posted by on 31.12.2010 in Systemy informatyczne

Pod skrótem systemy ERP kryje się planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), zwane też przez niektórych zaawansowanym zarządzaniem zasobami. Ogólnie nazywa się w ten sposób część produktów z systemów informatycznych, które mają za zadanie wspomagać zarządzanie przedsiębiorstwem lub grupami współdziałających ze sobą przedsiębiorstwami, za pomocą gromadzenia danych i umożliwienie wykonywania operacji za pomocą zgromadzonych danych. To, czy wspomaganie będzie obejmowało całą firmę czy tylko jej szczebel, zależy od rodzaju programu i wymagań głowy firmy.

Learn More