Posts Tagged "zarządzanie informacją"

Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie? 0

Czy audyt informacyjny jest ważny w firmie?

Posted by on 25.08.2011 in Microsoft

Audyt jest procesem, który powinien być przeprowadzany w sposób ciągły, co różni go od wyższego stopnia kontroli. Jego celem jest ocena działalności danej organizacji lub firmy, która możliwa jest dzięki przeprowadzeniu odpowiednich testów. Za przeprowadzenie audytu odpowiedzialny jest audytor lub audytorzy, którzy, dla zapewnienia obiektywności, powinni być osobami spoza firmy.

Learn More